Icon TRANG CHÍNH

Icon  Tìm kiếm 

Icon  Mạng xã hội 

Icon youtube hanoideaf Icon facebook Icon Skype

 

 

Icon  Trực tuyến trên site 

000109185
  • 001
  • 001
  • 000
 

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực trợ giúp người khuyết tật 03.12.2013 10:32

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực trợ giúp người khuyết tật

Ngày 29/11/2013, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) phối hợp với Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) tổ chức hội thả giao dịch quyền chọn... (Đã đọc: 54)