Icon TRANG CHÍNH

Icon  Tìm kiếm 

Icon  Mạng xã hội 

Icon youtube hanoideaf Icon facebook Icon Skype

 

 

Icon  Trực tuyến trên site 

000087386
  • 001
  • 001
  • 000
 
Danh sách albums
Khóa đào tạo "Thiết kế và quản lý chương trình cho lãnh đạo Điếc"
Ngày tạo: 24.07.2012
Tổng số ảnh: 24
Đại hội lần 6 nhiệm kỳ 2012-2015
Ngày tạo: 25.07.2012
Tổng số ảnh: 46
Lãnh đạo HAD thăm MFD ở Malaysia
Ngày tạo: 17.01.2011
Tổng số ảnh: 3
Nhân dịp ngày lễ quốc tế Người Điếc ngày 23-9-1951
Ngày tạo: 26.09.2011
Tổng số ảnh: 29
Nhân dịp ngày lễ quốc tế Người Điếc ngày 23-9-1951
Hội thảo"Ngày cha mẹ của trẻ điếc"Hà Nội, 09.03.2013
Ngày tạo: 23.03.2013
Tổng số ảnh: 64

Hình ảnh mới cập nhật

Hình ảnh xem nhiều nhất

Hình ảnh ngẫu nhiên