1.5.2
 Nội dung
 Trang đầu
 Bản tin
 Register
 Thống kê

 Đăng nhập

 Đang trực tuyến
Hiện có:
0 thành viên
và 6 người khác truy cập .

 Chuyên mục

Ban chủ nhiệm

Danh sách hôi viên

Hoạt động xã hội

Tin nội bộ

Đào tạo kỹ năng 
Chủ tịch HAD
tin cùng loại (Ban chủ nhiệm)
Ban chủ nhiệm TRẦN NGỌC TUẤN

    Ngày sinh: 10 - 11 - 1963

    Ủy viên ban  chấp hành Hội người Khuyết tật Hà Nội

Điện thoại :

Tác giả XuanNT at 01/08/2009 11:38 GMT
 PDF Email Print

Phó chủ tịch HAD
tin cùng loại (Ban chủ nhiệm)
Ban chủ nhiệm LÊ VĂN ÁNH

    Ngày sinh: 10 - 12 - 1969

    Ủy viên  NCCD

    Phó chủ tịch Hội người Khuyết tật Hà Nội

    Chủ nhiệm CLB thể  thao người Điếc Hà Nội

Tác giả TuanTN at 01/08/2009 04:30 GMT
 PDF Email Print

Phó chủ tịch HAD
tin cùng loại (Ban chủ nhiệm)
Ban chủ nhiệm ĐẶNG QUANG ÁNH

    Ngày sinh: 05 - 05 - 1937

    Nhóm  trưởng nhóm người Điếc cao tuổi Hà Nội

Tác giả TuanTN at 01/08/2009 03:55 GMT
 PDF Email Print

Phó chủ tịch HAD
tin cùng loại (Ban chủ nhiệm)
Ban chủ nhiệm VŨ THÙY LINH

    Ngày sinh: 28 - 12 - 1980

    Ủy viên Hội  người Khuyết tật Hà Nội

    Chủ nhiệm CLB phụ nữ người Điếc Hà Nội

Tác giả XuanNT at 31/07/2009 20:50 GMT
 PDF Email Print

Phó chủ tịch HAD
tin cùng loại (Ban chủ nhiệm)
Ban chủ nhiệm NGUYỄN TRỌNG KHÁNH   

Ngày sinh: 25 - 05 - 1982   

Ủy viên Hội người Khuyết tật Hà Nội   

Chủ nhiệm CLB thanh niên người Điếc Hà Nội

Tác giả TuanTN at 31/07/2009 19:05 GMT
 PDF Email Print

 Các tin đã lưu 
Hỗ trợ người tàn tật Việt Nam 

Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người Tàn tật Việt Nam (NCCD)
http://www.nccdvn.org.vn

Người tàn tật kinh doanh 

Hiệp hội sản xuất, kinh doanh của người Tàn tật Việt Nam (VABED)
http://www.vabed.org.vn
 

Powered by 
phpWebThings powered


BBT trang thông tin điện tử - Mỏ Việt Bắc
  Trang được xử lý trong 0.0157 giây - 10 lệnh