1.5.2
 Nội dung
 Trang đầu
 Bản tin
 Register
 Thống kê

 Đăng nhập

 Đang trực tuyến
Hiện có:
0 thành viên
và 1 người khác truy cập .

 Chuyên mục

Ban chủ nhiệm

Danh sách hôi viên

Hoạt động xã hội

Tin nội bộ

Đào tạo kỹ năng 
Hoạt động xã hội

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các lãnh đạo khiếm thính
23/09/2009 11:29 GMT

Tác giả XuanNT

Với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức khuyết tật thuộc khu vực, vừa qua, Tổ chức Phát triển Khuyết tật Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Development Centre on Disability-APCD), Thái Lan phối hợp NNCD đã tổ chức một buổi hội thảo “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các lãnh đạo khiếm thính Việt Nam” tại Khách sạn Sunway Hà Nội từ ngày 13-16/01/2009 26 lãnh đạo khiếm thính của các tổ chức ở Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình và Hải Dương. đã tham gia buổi hội thảo này. Ngoài ra, còn có hai nhân viên nguồn của Chương trình Khuyết tật & Phát triển (DRD); đại diện của Hội Khiếm thính Quốc Gia Thái Lan (National Association of the Deaf in Thailand- NADT); Đại diện mạng lưới Phụ nữ và Trẻ Khiếm thính Thái Lan (Thai Deaf Children and Women Network Federation - TDCWNF)

Hội thảo chia thành hai nội dung chính: tập huấn kỹ năng về lãnh đạo, cung cấp kiến thức về quản lý nhóm và chia sẻ thông tin từ các tổ chức của Thái Lan. Hội người Khiếm thính Thái Lan đã thành lập từ lâu nhưng quá trình nộp đơn xin thành lập gửi chính phủ rất khó khăn và phải mất 17 năm ước mơ của người khiếm thính Thái mới trở thành hiện thực. Qua đó, các lãnh đạo khiếm thính Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm sao cho tiến trình xin thành lập được thuận lợi. Phần thứ hai là phần giới thiệu của các lãnh đạo khiếm thính về tổ chức mình, những thuận lợi cũng như khó khăn trong thời gian qua và dịnh hướng trong tương lai. Các nhóm cũng được yêu cầu trình bày kế hoạch hành động của tổ chức trong tiến trình thành lập Hội Khiếm thính Việt Nam; Kế hoạch phát triển người khiếm thính Việt Nam và quan trọng nhất là cùng thảo luận viết ra Kế hoạch Thành lập Hội Khiếm thính Quốc gia. APCD đã đưa ra các gợi ý về những yếu tố ảnh hưởng đến các Kế hoạch trên như là: Mục tiêu (muốn thấy điều gì), Sẽ làm gì? Làm như thế nào? Thực hiện cùng với ai? Đã có những nguồn lực nào? Cần những nguồn lực nào? Thực hiện khi nào? v.v… Hội thảo thật sự hữu ích cho các lãnh đạo khiếm thính, khi mà hiện thời tại Việt Nam, các tổ chức khiếm thính hoạt động dưới hình thức các nhóm tự lực rời rạc và điều kiện tiếp cận học vấn hạn chế. Mong sao sẽ có thêm nhiều hội thảo như thế cho lãnh đạo khiếm thính Việt Nam, để qua những lãnh đạo này, tạo ra được mạng lưới hỗ trợ cộng đồng khiếm thính Việt Nam chặc chẻ hơn và chuyên nghiệp hơn./.

PDF Email Print

Hỗ trợ người tàn tật Việt Nam 

Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người Tàn tật Việt Nam (NCCD)
http://www.nccdvn.org.vn

Người tàn tật kinh doanh 

Hiệp hội sản xuất, kinh doanh của người Tàn tật Việt Nam (VABED)
http://www.vabed.org.vn
 

Powered by 
phpWebThings powered


BBT trang thông tin điện tử - Mỏ Việt Bắc
  Trang được xử lý trong 0.0185 giây - 10 lệnh