1.5.2
 Nội dung
 Trang đầu
 Bản tin
 Register
 Thống kê

 Đăng nhập

 Đang trực tuyến
Hiện có:
0 thành viên
và 6 người khác truy cập .

 Chuyên mục

Ban chủ nhiệm

Danh sách hôi viên

Hoạt động xã hội

Tin nội bộ

Đào tạo kỹ năng 
Hoạt động xã hội

Những hoạt động chính của Chi hội người Điếc Hà nội
15/01/2010 16:55 GMT

Tác giả XuanNT

Những hoạt động chính của Chi hội người Điếc Hà nội:

  1. Dạy ngôn ngữ kí hiệu cho các phụ hnynh người Điếc do nhóm người Điếc dạy
  2. Thuê địa điểm ổn định làm trụ sở của Chi hội
  3. Mở lớp học tin học cho ban lãnh đạo
  4. Tạo việc làm hoặc dạy nghề (bao nhiêu người và thu nhập trung bình của mỗi người ở cơ sở là bao nhiêu): Giới thiệu việc làm cho 200 hội viên và tuyển sinh được 60 hội viên vào các cở sở dạy nghề dành cho người KT trên các lĩnh vực nghề nghiệp. Thu thập trung bình của lao động người Điếc là từ 800 đến 1 triệu
  5. Hoàn thành những công việc thực hiện dự án của Liên đoàn Người Điếc Thụy Điển 2 năm từ 2007-2009 và tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2010
  6.
  7. Các hoạt động khác: Chi hội tham gia giao luu với các tổ chức người Điếc ở Ninh Binh năm 2009 với 700 hội viên các tổ chức tham gia
  8. Cử 40 hội viên tham gia lớp học tin học văn phòng do nhà trường Ethi do tổ chức CRC tài trợ đã kết thúc và nhận bằng chứng nhận hoàn thành học tập
  9. Tham gia các Hội thảo, tập huấn, các Chương trình văn nghệ…:
  10. Thùy Linh tham gia 3 đợt tập huấn của IDEA về: Đào tạo hướng dẫn viên nguồn, Vận động chính sách, Tư vấn đồng cảnh.
  11. Ban lãnh đạo Chi hội tham gia Hội thảo về nâng cao năng lực của APCD
  12. Tham gia Lễ hội 3/12 do Hội người khuyết tật tổ chức
  13. Tham gia Hội thảo sửa đổi Luật cho người khuyết tật Việt Nam
  14. Tham gia các buổi tuyên truyền về Công ước Quốc tế.
  15. Giao lưu với các tổ chức khuyết tật miền bắc do Hội NKT Hà Nội tổ chức ở Nam Định
  16. Tham gia họp tổng kết đề án hỗ trợ cho NKT do Bộ Nội Vụ tổ chức
  17. Tham gia đóng góp ý kiến về NKT tiếp cận đường bộ giao thông do Bộ Y tế tổ chức
  18. Tham gia ban vận động thành lập Hội người Khuyết tật Việt Nam với các tổ chức NKT khác. Hiện vẫn chưa xong!
  19. Tham gia các Chương trình do Hội NKT thành phố Hà Nội tổ chức:

      Tham gia giao lưu với các tổ chức NKT vào các dịp lễ  quốc tế NKT và HIV và                      AIDS hang năm

Những khó khăn: 

  1. Đa số hội viên đều có việclàm nhưng thu thập không đủ ăn. Hệ thống giáo dục và cở sở rất khó tiếp cận xin việc của hội viên bởi vì hội viên chưa qua đào tạo cơ bản về nghề nghiệp
  2. Năng lực lãnh đạo của Chi hội còn yếu cần đào tạo lại về các kĩ năng lãnh đạo

            Các  hoạt động  sẽ  gặp nhiều khó  khăn nếu hết dự án của Thụy điển vào cuối        năm 2010

Kiến nghị:

    * Trình độ văn hóa của những người lãnh đạo tổ chức người Điếc còn thấp chưa tiếp cận được mọi thong tin cần đào tạo về các kĩ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự và kĩ năng lập kế hoạch hoạt động!
    * Quá trình vận động những người Điếc tham gia vận động và tiến hành làm thủ tục thành lâp Hội người Điếc và Tổ chức đại hội Hội người Điếc Hà Nội gặp nhiều sự trở ngại bởi vì những người lãnh đạo thiếu kinh nghiệm hoạt động không biết làm thế nào mà xin đăng kí thành lập nên rất cần sự giúp đỡ Hội NKT Hà Nội về việc mở lớp tập huấn lãnh đạo và làm thủ tục thành lập Hội người Điếc Hà Nội
    * Do dự án hỗ trợ của Liên đoàn Người Điếc Thụy điển cho các hoạt động của Chi hội sẽ kết thúc vào cuối năm 2010 nên các hoạt động của Chi hội sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn nhiểu nếu không xin được dự án khác . Nên rất cần sự giúp hỗ trợ của Hội NKT Hà Nội về những kinh nghiệm về các tổ chức Ngo có khả năng tài trợ

PDF Email Print

Hỗ trợ người tàn tật Việt Nam 

Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người Tàn tật Việt Nam (NCCD)
http://www.nccdvn.org.vn

Người tàn tật kinh doanh 

Hiệp hội sản xuất, kinh doanh của người Tàn tật Việt Nam (VABED)
http://www.vabed.org.vn
 

Powered by 
phpWebThings powered


BBT trang thông tin điện tử - Mỏ Việt Bắc
  Trang được xử lý trong 0.0131 giây - 10 lệnh