1.5.2
 Nội dung
 Trang đầu
 Bản tin
 Register
 Thống kê

 Đăng nhập

 Đang trực tuyến
Hiện có:
0 thành viên
và 4 người khác truy cập .

 Chuyên mục

Ban chủ nhiệm

Danh sách hôi viên

Hoạt động xã hội

Tin nội bộ

Đào tạo kỹ năng 
Hoạt động xã hội

Sinh hoạt chi hội
23/09/2009 10:42 GMT

Tác giả XuanNT

Sinh hoạt Chi Hội sáng chủ nhật hàng tuần: Chương trình sinh hoạt Chi hội người Điếc Hà Nội được duy trì các sáng chủ nhật hàng tuần. Chủ nhật tuần qua Chi hội cũng sinh hoạt với nội dung rất phong phú như điểm tin tức của phó chủ tịch Trần Ngọc Tuấn; tình hình tổ chức và nhóm hội của NKT do chủ tịch Lê Văn Ánh trình bày; tình hình hội viên như cập nhật cuộc sống hằng ngày của các hội viên, các câu chuyện hài của hội viên; giới thiệu việc làm mới cho hội viên và tổng kết đã có hơn 20 hội viên tìm được việc làm, 10 hội viên xin đi học nghề, đóng hội phí.

PDF Email Print

Hỗ trợ người tàn tật Việt Nam 

Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người Tàn tật Việt Nam (NCCD)
http://www.nccdvn.org.vn

Người tàn tật kinh doanh 

Hiệp hội sản xuất, kinh doanh của người Tàn tật Việt Nam (VABED)
http://www.vabed.org.vn
 

Powered by 
phpWebThings powered


BBT trang thông tin điện tử - Mỏ Việt Bắc
  Trang được xử lý trong 0.0192 giây - 10 lệnh